BIOPLINSKO POSTROJENJE VIRJE SNAGE 1MW

Investitor Matvej d.o.o. je odlučio iskoristiti upotrijebiti silažu i gojnicu koju otkupljuje od poljoprivrednika sa šireg područja oko grada Virja kako bi u bioplinskom postrojenju proizvodio bioplin kao obnovljivi izvor energije za agregat snage 1MW. Za nositelja tehnologije izabran je CTB iz Austrije, a za izvođenje kompletne električne instalacije za opskrbu energijeom tehnološkog procesa i izvoz proizvedene električne energije u HEP-ODS-ovu mrežu odabran je Elektro-Čelik.

Bioplinsko postojenje sastoji se od spremnika za prihvat gnojnice i silaže,koje se u obliku tekućine prepumpavaju u fermentore. Unutar fermentora održavaju se kemijsko biološki procesi pogodni za razvoj bakterija koje proizvode bioplin. Bioplin se nakon filtriranja i skladištenja dovodi motornom pogonu generatora koji proizvodi električnu energiju koja se putem transformatora i srednjenaponskog bloka isporučuje u elektroenergetsku distribucijsku mrežu. Isti generator se koristiti za potrošnju električne energije za potrebe vlastite potrošnje,a u slučaju remonta ili nekog drugog zastoja rada postrojenja za hladni pogon se električna energija uzima iz elektroenergetske mreže putem istog transformatora.

U transformatorsko postrojenje postavljen je srednjenaponski sklopni blok 10/20kV sastavljen od dva vodna polja i jednog trafo polja. Iz trafopolja napaja se transformator 1600kVA.

Energija se između Legrandovog transformatora i niskonaponskog bloka transportira Legrandovim šinskim razvodom nazivne struje 2500 A. Priključak na srednjenaponske transformatore izveden je korištenjem antivibracijskh priključaka u skladu sa uputama proizvođača.

U elektroradionici u Križevcima Elektro-Čelik je u razvodni ormar proizvođača Eaton dimenzija 2100x2800x800 mm ugradio bakrene sabirnice za nazivnu struju 2500A, Legrand prekidače 2500A za zaštitu i napajanje transformatora i zaštitno sklopnu opremu proizvođača Schneider Electric za napajanje trošila vlastite potrošnje. Ovim ormarom omogućen je transport energije od agregata snage 1MW prema transformatoru i elektroenergetskoj mreži. Istim putem omogućeno je i preuzimanje električne energije iz mreže,potrebne za pogon vlastite potrošnje postrojenja za proizvodnju bioplina kod prekida proizvodnje električne energije. Elektro-Čelik isporučio je i nekoliko manjih ormarića potrebnih za komunikaciju i ispunjavanje sigurnosnih uvjeta u radu srednjenaponske i niskonaponske opreme.

Sve ormare Elektro-čelik je isporučio na projektom predviđena mjesta ugradnje. Elektro-Čelik je položio i spojio napojne kabele 5x4x(1x240mm²) prema generatoru i 4x185mm² prema ormarima tehnologije,te kabele za napajanje unutrašnje i vanjske rasvjete i servisnih utičnica. Također je obavio poslove postavljanja podzemnih i nadzemnih kabelskih trasa, s polaganjem kabela. Time je obuhvaćeno polaganje i spajanje kablova između pet ormara tehnologije s desecima motornih pogona, miksera, pumpi, ventila, kao i više desetaka mjernih instrumenata nužnih za upravljanje tehnološkim procesima.

Nakon testiranja postrojenja i njegovog puštanja u rad, Elektro-Čelik može biti zadovoljan još jednim uspješno realiziranim ugovorom i stjecanjem još jedne reference na energetskom objektu pogonjenog obnovljivim izvorom energije u vrijeme ekonomski nestabilnim vremenima.

Povratak na reference