Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Elektro-čelik ulaganjem u računalnu opremu i programske alate

Kratki opis projekta

U vrijeme gospodarske krize i recesije javlja se problem da zbog izostanka investicijskih projekata na tržištu dolazi do nedostatka novca za nova ulaganja. Potaknuti istim problemom, projektom se žele osigurati sredstva za zamjenu računalne opreme, nabavu licenciranih računalnih programa neophodni u svakodnevnom poslovanju te omogućiti zaposlenicima edukacije potrebne za rad sa novim softverskim alatima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost i učinkovitost poduzeća koja posluju u skupinama jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od prosjeka Republike Hrvatske. Specifičan cilj projekta jest povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Elektro-čelik unaprjeđenjem poslovnih procesa zamjenom zastarjele računalne opreme, nabavom novih programskih alata i obukom djelatnika za rad sa istima. Očekivani rezultati projekta su sačuvana radna mjesta, neto otvorena radna mjesta, potaknuta ulaganja kroz dodjelu potpore te povećani prihod od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta: 261.034,10Kn
Iznos projekta koji se sufinancira od strane EU fonda: 214.999,91Kn
Razdoblje provedbe projekta: 14.lipanj 2016. – 14. lipanj 2017.

Kontakt osoba za više informacija:
Danijela Ščrbak ing.rač., danijela.scrbak@elektro-celik.hr

Izvor financiranja: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program: konkurentnost i kohezija