panerai replica uk
omega replica uk
Bell & Ross replica uk


    


BIOPLINSKO POSTROJENJE VIRJE SNAGE 1MW

Za domaćeg investitora Matvej d.o.o. izvršili smo ugovor izvođenja kompletnih električnih instalacija na bioplinskom postrojenju Virje.

Postrojenje smo opremili od trafostanice, preko unutarnje i vanjske rasvjete,dobave i polaganja srednjenaponskih i niskonaponskih kabela te spajanja upravljačkih ormara za pogone pumpi, miksera, ventila i mjernih uređaja. Ukupni kapacitet tvornice je 100.000 tona godišnje.

Elektro-Čelik d.o.o. izveo je slijedeće zahvate:

  • nabava, dostava, polaganje i spajanje srednjenaponskog kabela duljine 70m između HEP-ovog susretnog postrojenja i srednjenaponskih sklopnih blokova u vlasništvu investitora
  • nabava, dostava, postava, spajanje i puštanje u rad ABB srednjenaponskog distribucijskog sklopnog bloka sastavljenog od jednog trafo i dva vodna polja
  • dostava, postava, spajanje i puštanje u rad Legrand suhog energetskog transformatora nazivnog prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV i nazivne snage 1600 kVA
  • nabava, dostava, postava, spajanje i puštanje u rad Legrand šinskog razvoda 2500A za vezu transformatora sa niskonaponskim razvodnim blokom u trafostanici
  • projektiranje, nabavu, izradu,ispitivanje ,dostavu, postavu, spajanje i puštanje u rad niskonaponskog sklopnog bloka proizvođača EATON, Legrand i Schneider-Electric, za napajanje i zaštitu transformatora 1600kVA, te za napajanje rasvjete, mjerne opreme i ormara tehnologije
  • nabava, dostava i postava nazemnih pocinčanih kabelskih trasa u duljini približno 100 m
  • nabava, dostava, polaganje i spajanje cca 6 kilometara niskonaponskih energetskih i signalnih kablova u podzemne i nadzemne kabelske trase, maksimalne kvadrature 5x4x(1x240mm) prema generatoru i 4x185mm² prema ormarima tehnoloških potrošača
  • nabava, dostava, polaganje i spajanje temeljnog uzemljivača i gromobranskih instalacija

Možemo reći da postrojenje sadrži agregat električne energije pogonjen bioplinskim motorom 1MW,koji je povezan podzemnim kabelima s niskonaponskim razvodnim ormarom iz kojeg se šinskim razvodom nazivne struje 2500A napaja transformator 1600kVA ,te podzemnim kabelom s ormarima tehnoloških potrošača,a transformator srednjenaponskim kabelom sa srednjenaponskim blokom,koji je dalje povezan sa susretnim postrojenjem.Iz ormara tehnoloških potrošača se napajaju putem cca stotinjak niskonaponskih i signalnih kabela motorni pogoni, ventili i mjernih instrumenata za upravljanje procesom proizvodnje bioplina.

Detaljnije